Ikon för Rikstermbanken

dragbrottgräns

svenska termer: dragbrottgräns
draghållfasthet
definition:

den maximala dragpåkänning, som ett material kan uthärda

anmärkning:

Dragbrottgränsen beräknas som förhållandet mellan maximala belastningen under ett prov, som går till brott, och den ursprungliga tvärsektionsarean av provstycket.

engelsk term: tensile strength
tysk term: Zugfestigkeit
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969