Ikon för Rikstermbanken

allotropi

svensk term: allotropi
definition:

egenskapen hos vissa ämnen att uppträda i mer än en form beroende på skillnader i atomernas eller molekylernas placering i kristallgittret, t.ex. järnets uppträdande som alfa- och gammajärn

se även:
engelsk term: allotropy
tyska termer: Allotropie
Isomerismus
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969