Ikon för Rikstermbanken

alfajärn

svenska termer: alfajärn
α-järn
förklaring:

Rent järn med kubisk rymdcentrerad kristallform. Stabilt upp till 910°C.

engelsk term: alpha iron
tysk term: Alphaeisen
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969