Ikon för Rikstermbanken

aducergods

svensk term: aducergods [se:’] 
definition:

gjutgods tillverkat av aducerjärn

engelsk term: malleable iron castings
tysk term: Tempergusstücken
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969