Ikon för Rikstermbanken

aducera

svensk term: aducera [se:’] 
definition:

genom värmebehandling omvandla gjutgods av ett hårt och sprött material, vitt gjutjärn, till en seg och mjuk produkt

se även:
engelsk term: malleablize
tysk term: tempern
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969