Ikon för Rikstermbanken

Rockwellhårdhet

svensk term: Rockwellhårdhet
förklaring:

Vid denna metod för hårdhetsmätning används antingen en kon eller en kula som intryckskropp. Hårdhetstalet HR erhålls som kvoten mellan belastningen och djupet på det erhållna intrycket. Olika skalor användas beroende på intryckskroppens utseende och belastningens storlek.

engelsk term: Rockwell hardness
tysk term: Rockwell Härte
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969