Ikon för Rikstermbanken

Ni-Resist

svensk term: Ni-Resist
förklaring:

Ni-Resist är ett skyddat namn för gjutjärn med en struktur bestående av stabil austenit. Denna erhålls framförallt genom legering med nickel. Det finns både segjärn och gråjärn i Ni-resist. De kännetecknas framförallt av hög korrosionsbeständighet, goda nötningsegenskaper, värmebeständighet samt kan ges önskade elektriska och magnetiska egenskaper.

engelsk term: Ni- resist
tysk term: Ni- resist
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969