Ikon för Rikstermbanken

Ni-Hard

svensk term: Ni-Hard
förklaring:

Ni-Hard är ett skyddat namn på en grupp vita gjutjärn med goda nötningsegenskaper beroende på, att de har en grund-massa av cementit och martensit. Den martensitiska strukturen, som kan erhållas redan i gjuttillståndet, uppnår man genom legering med nickel och krom.

engelsk term: Ni-Hard
tysk term: Ni-Hard
 
källa: Svecast: Ordlista över inom gjuteritekniken ofta använda metallografiska och metallurgiska benämningar och beteckningar | 1969