Ikon för Rikstermbanken

volatilitet

svensk term: volatilitet
förklaring:

Volatiliteten är ett mått på hur avkastningen varierar över tiden. Måttet beräknas på årsbasis och anges i procent. En hög volatilitet innebär en högre risk, men samtidigt är möjligheten till hög avkastning ofta större än för sparalternativen med lägre variationer.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista