Ikon för Rikstermbanken

termin

svensk term: termin
definition:

rätt och skyldighet att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till ett i förväg bestämt pris

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista