Ikon för Rikstermbanken

statsskuldväxel

svensk term: statsskuldväxel
definition:

räntebärande värdepapper med en löptid på upp till ett år

anmärkning:

Ges ut av staten.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista