Ikon för Rikstermbanken

standardavvikelse

svensk term: standardavvikelse
förklaring:

Mått på en fonds risk. Speglar volatiliteten, dvs. svängningar i avkastningen. Ju högre standardavvikelse desto högre risk.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista