Ikon för Rikstermbanken

specialfond

svensk term: specialfond
definition:

fond som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om investeringsfonder

anmärkning:

Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista