Ikon för Rikstermbanken

risk

svensk term: risk
förklaring:

Med risk avses svängningar av fondens värde. Hög risk i en fond betyder risk för stora svängningar i värde, såväl ökning som minskning.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista