Ikon för Rikstermbanken

penningmarknadsfond

svenska termer: penningmarknadsfond
kort räntefond
likviditetsfond
definition:

fond som enbart placerar i korta räntepapper, det vill säga räntepapper med en återstående löptid som är kortare än ett år

anmärkning:

Motsatsen, en s.k. lång räntefond, kallas för obligationsfond.

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista