Ikon för Rikstermbanken

option

svensk term: option
förklaring:

Innehavaren har en rätt men inte en skyldighet att i framtiden köpa eller sälja ett värdepapper till ett i förväg fastställt pris.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista