Ikon för Rikstermbanken

omsättningshastighet

svensk term: omsättningshastighet
förklaring:

Mäter andelen köpta eller sålda värdepapper i förhållande till fondförmögenheten under den senaste tolvmånadersperioden.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista