Ikon för Rikstermbanken

obligationsfond

svenska termer: obligationsfond
lång räntefond
definition:

fond som placerar i långa räntepapper, dvs. med en löptid på över ett år, såsom obligationer

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista