Ikon för Rikstermbanken

kapitalvinst

svensk term: kapitalvinst
svenska termer (avrådda): realisationsvinst
reavinst
definition:

den beskattningsbara vinst som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar

anmärkning:

Kallades tidigare realisationsvinst (reavinst).

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista