Ikon för Rikstermbanken

kapitalförvaltning

svensk term: kapitalförvaltning
definition:

uppdrag att för en kunds räkning placera kapital efter uppställda riktlinjer

anmärkning:

Uppdraget omfattar analys av aktuella marknader, försäljning och köp av värdepapper samt att rapportera resultatet till kunden.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista