Ikon för Rikstermbanken

kapitalförlust

svensk term: kapitalförlust
svenska termer (avrådda): reaförlust
realisationsförlust
definition:

den avdragsgilla förlust som kan uppkomma vid försäljning av exempelvis aktier eller fondandelar med förlust

anmärkning:

Kallades tidigare realisationsförlust (reaförlust).

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista