Ikon för Rikstermbanken

investeringsfond

svensk term: investeringsfond
förklaring:

Det övergripande namnet på sparfonder. Investeringsfonder delas in i värdepappersfonder, som följer EU:s direktiv och fritt får säljas i EU, och specialfonder.

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista