Ikon för Rikstermbanken

hedgefond

svensk term: hedgefond
förklaring:

Hedgefonder är specialfonder och har därmed en friare placeringsinriktning än värdepappersfonder. Många hedgefonder försöker ge avkastning och stiga i värde oavsett om aktie- eller räntemarknaden går upp eller ned.

Hedge är ett engelskt ord och betyder skydda. I finansiella sammanhang betyder hedge minskning av risktagandet genom att använda flera olika finansiella instrument. Hedgefonder kan ha såväl mycket hög risk som låg risk.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista