Ikon för Rikstermbanken

fondförsäkring

svenska termer: fondförsäkring
unit linked
definition:

långsiktigt försäkringssparande med placering i fonder

anmärkning:

Spararen kan utan skattekonsekvenser flytta sina pengar mellan de olika fonder som finns i försäkringsbolagets sortiment.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista