Ikon för Rikstermbanken

finansiella instrument

svensk term: finansiella instrument
definition:

aktier, obligationer, andelar i investeringsfonder, derivat med mera avsedda för handel på värdepappersmarknaden

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista