Ikon för Rikstermbanken

förvaltningsavgift

svenska termer: förvaltningsavgift
fondavgift
definition:

ersättning till fondbolag för förvaltning, administration, förvaring, information och distribution

se även:

TER

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista