Ikon för Rikstermbanken

derivat

svensk term: derivat
definition:

riskhanteringsinstrument vars värde bestäms av underliggande värdepapper

exempel:

Optioner, terminer.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista