Ikon för Rikstermbanken

branschfond

svensk term: branschfond
definition:

värdepappersfond som till 80 procent köper aktier i en specifik bransch såsom läkemedel, fastigheter etc.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista