Ikon för Rikstermbanken

blandfond

svensk term: blandfond
definition:

fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper

anmärkning:

Fördelningen av aktier respektive räntepapper skiljer sig åt mellan blandfonderna och deras placeringar styrs av fondens strategival.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista