Ikon för Rikstermbanken

avkastning

svensk term: avkastning
definition:

värdeökning på en placering

anmärkning:

Kan komma fondspararen till del som kapitalvinst eller utdelning. En fonds avkastning visas alltid efter att avgifter är bortdragna.

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista