Ikon för Rikstermbanken

alternativa investeringar

svensk term: alternativa investeringar
definition:

investeringar som inte är knutna till aktie- eller räntemarknader

exempel:

Exempel är hedgefonder och fastigheter.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista