Ikon för Rikstermbanken

UCITS

svensk term: UCITS
förklaring:

Står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett EG-direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att marknadsföras fritt i samtliga EU-länder.

se även:
engelska termer: Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities
UCITS
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista