Ikon för Rikstermbanken

TKA

svenska termer: TKA
totalkostnadsandel
förklaring:

Ett mått för totala kostnader inklusive förvaltningsavgifter, skatter och transaktionskostnader. Courtage ingår. Uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.

se även:
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista