Ikon för Rikstermbanken

Sharpekvot

svensk term: Sharpekvot
förklaring:

Ett mått på fondens avkastning med hänsyn tagen till fondens risk.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista