Ikon för Rikstermbanken

SIX Portfolio Return Index

svenska termer: SIX Portfolio Return Index
SIXPRX
förklaring:

SIXPRX har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen, med begränsningen att inget bolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans (viktbegränsning enligt UCITS). SIXPRX tar hänsyn till den avkastning aktieägarna erhåller i form av utdelning.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista