Ikon för Rikstermbanken

SIX Portfolio Index

svenska termer: SIX Portfolio Index
SIXPX
förklaring:

SIXPX har gjorts med utgångspunkt att spegla marknadsutvecklingen för bolag på Stockholmsbörsen, med en begränsning att inget bolag får överstiga 10 %, samt att bolag som väger 5 % eller mer, ej får väga mer än 40 % tillsammans (Viktbegränsning enligt UCITS)

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista