Ikon för Rikstermbanken

PRI

svensk term: PRI
svensk term (avrådd): UNPRI
förklaring:

PRI, Principles for Responsible Investments, är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Fondbolagens förening stöttar arbetet som så kallad ”Network Supporter”.

se även:

SRI

engelska termer: PRI
Principles for Responsible Investments
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista