Ikon för Rikstermbanken

KIID

svensk term: KIID
förklaring:

KIID, Key Investor Information Document, är ett av EU beslutad förköpsinformation till konsument på motsvarande två A4-sidor med den viktigaste informationen som spararen behöver känna till. Faktabladen med basfakta för investerare ska se lika ut i hela EU.

engelska termer: KIID
Key Investor Information Document
 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista