Ikon för Rikstermbanken

ENF

svenska termer: ENF
Etiska nämnden för fondmarknadsföring
förklaring:

Fondbolagens förening har inrättat en oberoende Etisk nämnd för fondmarknadsföring (ENF). Syftet är att följa upp att fondbolagen i sin information och marknadsföring beaktar de regler som gäller, bland annat föreningens riktlinje om rådgivning, information och marknadsföring.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista