Ikon för Rikstermbanken

Beta

svensk term: Beta
förklaring:

Ett mått på fondens känslighet för svängningar på marknaden.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista