Ikon för Rikstermbanken

ägarstyrning

svensk term: ägarstyrning
definition:

det inflytande som aktieägare har i ett aktiebolag och som bland annat utövas genom att aktieägarna deltar vid bolagsstämma och röstar för sina aktier

anmärkning:

En viktig uppgift för ägarna är att utse styrelse för företaget.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista