Ikon för Rikstermbanken

valutarisk

svensk term: valutarisk
definition:

förändringar i växelkursen mellan svenska kronan och den valuta som fonden placerar i

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista