Ikon för Rikstermbanken

förvaltningsavgift

svensk term: förvaltningsavgift
definition:

ersättning till fondbolag för förvaltning, administration, förvaring, information och distribution, samt vinst till fondbolaget

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista