Ikon för Rikstermbanken

courtage

svensk term: courtage
definition:

avgift vid köp och försäljning av värdepapper som fonden vanligen får betala till fondkommissionär/aktiemäklare

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista