Ikon för Rikstermbanken

årlig avgift

svensk term: årlig avgift
förklaring:

Ett internationellt vedertaget mått för att visa totalt erlagda avgifter i en fond. Courtage

ingår ej. Årlig avgift uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten.

Ersätter begreppet TER.

 
källa: Fondbolagens Förening: Ordlista