Ikon för Rikstermbanken

utfackningsvägg

svensk term (rek.): utfackningsvägg
definition:

icke bärande yttervägg som är placerad utanför den bärande stommen till vilken den är infäst

engelsk term (rek.): curtain wall
 
källa: Glasbranschföreningen, Per-Olof Carlson: Bygga med glas | 2005, s. 92–97