Ikon för Rikstermbanken

solfaktor

svensk term (rek.): solfaktor
definition:

tal som anger den andel av solenergin som leds in i rummet (primär plus sekundär energitransmission)

anmärkning:

Solfaktorn uttrycks i % eller fraktil.

 
källa: Glasbranschföreningen, Per-Olof Carlson: Bygga med glas | 2005, s. 92–97