Ikon för Rikstermbanken

newton-ringar

svensk term (rek.): newton-ringar
förklaring:

Samma optiska interferensfenomen som vid Brewster-linjer. Kan uppkomma vid isolerrutor om glasen kommer i eller nära kontakt med varandra i mitten. Det korta avståndet mellan glasen nära kontaktpunkten orsakar att ljusvågorna kommer ur fas och samverkar med eller motverkar varandra. Effekten blir koncentriskt färgade ringar och kan upplevas som oljefilm på glaset.

 
källa: Glasbranschföreningen, Per-Olof Carlson: Bygga med glas | 2005, s. 92–97