Ikon för Rikstermbanken

lågemissionsglas

svensk term (rek.): lågemissionsglas
definition:

planglas med ett tunt skikt, vanligtvis av metall eller metalloxid, som endast i ringa grad utstrålar (emitterar) infraröd strålning

anmärkning:

Till lågemissionsglas räknas vanligen glas med emissionsfaktor mindre än 0,20. Mjukbelagt glas består av metall, vanligtvis silver, och metallföreningar (oxider och nitrider) och hårdbelagt glas består av metalloxid, vanligtvis antimondopad tennoxid.

se även:
 
källa: Glasbranschföreningen, Per-Olof Carlson: Bygga med glas | 2005, s. 92–97