Ikon för Rikstermbanken

isolerruta

svensk term (rek): isolerruta
definition:

glasningsenhet bestående av två eller flera planglasskivor (förseglad ruta) på visst avstånd från varandra, sammanfogade vid kanterna så att spalten mellan skivorna är helt avstängt från den omgivande atmosfären

anmärkning:

Spalten är hermetiskt förseglad oftast med förseglingsmassa som dock medger viss diffusion av fuktig luft och av gas pga. skillnad i partialtryck utanför och innanför. I spalten finns torkmedel som tar hand om fukten i indiffunderad luft.

 
källa: Glasbranschföreningen, Per-Olof Carlson: Bygga med glas | 2005, s. 92–97